Đó là kiểu năng động nhóm mà tôi muốn xây dựng trong các nhóm của riêng mình. Để có được điều đó với một công ty quảng cáo thực sự rất ấn tượng.