Blinkatz làm rất có tâm, phân tích kỹ và chú trọng vào doanh thu đem lại qua giao diện chứ không chỉ rập khuôn làm website. Đội ngũ làm việc rất nhiệt tình & hỗ trợ nhanh chóng mình rất thích.