Tất cả các kết quả đều khả quan và bao gồm tăng trưởng 178% lưu lượng truy cập, tăng 93% trong việc tạo ra khách hàng tiềm năng và 44% cải thiện đối với việc tạo đơn hàng từ quảng cáo.